HomeBlocManagerNET - Ieftin-it

Prezentare facilităţi BlocManagerNET

Programul BlocManagerNET permite generarea şi listarea tabelului de cheltuieli pentru asociaţiile de proprietari. Pe lângă această facilitate de bază, sunt incluse: registrul de casă şi bancă, calculul salariilor, evidenţa fondurilor, situaţia soldurilor şi multe altele. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi una din categoriile de mai jos.

 • Lista de plata
 • Interfaţă ergonomică
 • Registrul de casa si banca
 • Acces online proprietari
 • Salvare pe server
 • Import date din Excel
 • Eticheteaza produsul nostru
 • Salarii
 • Note de plata pentru contoare
 • Mesaje email si SMS
 • Preluarea documentelor din scanner
 • Sistem flexibil de tiparire
 • Incasari prin banca
 • Operatiuni cu fondurile
 • Siguranta datelor
 • Contabilitate
 • Evidenta veniturilor
 • Suport

Lista de plată

Principalul scop al programului BlocManagerNET este de a genera lista de plată pentru întreţinere. Formatul poate include oricâte coloane standard sau definite de utilizator. Distribuirea cheltuieilor se face pe coloane şi se împarte proporţional cu parametrul stabilit (ex: numărul de persoane, cota parte, egal etc)

 • oferă multiple opţiuni pentru definirea coloanelor şi a formatului tabelului de cheltuieli
 • distribuie facturile proporţional cu: numărul de persoane, suprafaţa totală, suprafaţa utilă, numărul de elemenţi, cota parte
 • permite definirea altor doi parametrii pentru distribuirea cheltuielilor (ex: numărul de camere, etajul, amplasarea etc)
 • lucrează cu, toate tipurile de contoare analogice şi digitale: apă rece, apă caldă, căldură, gaz, răcire, energie electrică
 • împarte pierderile de la contoarele de apă, în funcţie de opţiunile utilizatorului (ex: egal, proporţional cu, consumul, după numărul de persoane etc)
 • evidenţiază apartamentele debranşate de la, orice tip de cheltuială (ex: apă caldă, gaz, căldură, salubritate etc)
 • aplică subvenţiile pentru incălzire
 • calculează penalităţi pentru datoriile restante (implicit 0,2% pe zi)
 • repartizează automat, facturile de penalităţi emise de furnizori
 • oferă multiple opţiuni pentru stabilirea politicii penalizărilor (ex: numărul de zile după care, o datorie este considerată restantă)
 • permite adunarea sau restituirea unui fond
 • calculează şi repartizează cheltuielile cu salariile
 • listează multiple rapoarte explicative
 • tipărirea se poate face pe orice format de hartie, suportat de imprimantă
 • salvările şi copiile de siguranţă se fac automat
 • este conform cu legislaţia în vigoare

Interfaţă ergonomică

Interfaţa grafică a programului BlocManagerNET isi propune să fie placută, intuitivă, să ofere acces rapid la orice informaţie din asociaţie. Datele de intrare sunt validate cu peste 400 de condiţii, pentru evitarea cat mai multor situaţii eronate.

 • datele sunt organizate în formă arborescentă, asemanatoare directoarelor
 • vizualizările care nu se pot modifica direct, sunt afişate cu nuanţe de gri iar celelalte, în culori sugestive
 • coloanele din tabelul de cheltuieli – în modul de lucrul – sunt colorate în funcţie de parametrul folosit pentru distribuirea cheltuielilor (ex: numărul de persoane, suprafaţa utilă, cota parte, egal etc)
 • căutarea unui apartament se poate face prin simpla tastare a unei părţi din, numele locatarului
 • în toate căsuţele de dialog, localizarea unui element (furnizor, factură, locatar etc) se poate face prin metoda indicată mai sus
 • meniurile de context (click drept) şi tastele de acces rapid (ex: Ctrl + R) oferă multiple moduri de acces la o functie

Registrul de casa si banca

Prin introducerea chitantelor (atât cele emise locatarilor sau clientilor, cât si cele primite de la furnizori), se generează registrul de casă si registrul de bancă. Se pot evidentia de asemenea, si tranzactii bancare.

 • emitere şi tipărire chitanţe (una sau două per pagină, în format A5, A4 sau oricare altul suportat de imprimantă)
 • înregistrarea plăţilor făcute către furnizori sau a încasărilor de la clienţi (ex: dobânzi, chirii etc)
 • lucrul cu multiple conturi de bancă (ex: evidenţiere bani depuşi la termen)
 • tipărire în formatul specificat de legislaţie
 • evidenţa datoriilor asociaţiei către furnizori, a datoriilor înregistrate de clienţi sau de locatari
 • înregistrarea de transferuri bancare (depundere de numerar, ridicare de numerar, transfer între conturi)

Acces online proprietari

Avizierul în forma lui clasică, are anumite limitări de ordin fizic: nu pot să încapă mai mult de câteva rapoarte, nu avem loc să punem copii ale tuturor facturilor, putem vedea listele de plată ale unei singure luni etc. Prin interfaţa www.e-bloc.ro dorim să depăşim aceste limite şi să aducem multe alte facilităţi noi.

 • avizier virtual în care pot fi afişate oricare din cele peste 60 de rapoarte din programul BlocManagerNET
 • posibilitatea de a încărca anunţuri externe în format PDF, Word sau Excel
 • fiecare lună de înteţinere poate cuprinde până la 100 de rapoarte sau anunţuri
 • separarea avizierului în: documente globale (vizibile tot timpul şi de către toţi proprietarii) rapoarte specifice unei scări de bloc (ex: lista de plată) şi rapoarte specifice unui apartament (ex: nota de plată sau factura)
 • înterfaţă interactivă prin care se pot vedea: lista facturilor, copia lor (dacă au fost ataşate sau scanate în program) modul în care au fost repartizate şi plăţile efectuate
 • posibilitatea de a introduce indeşii contoarelor de apartament (ex: apometre) şi preluarea lor direct în programul BlocManagerNET
 • opţiuni pentru selectarea paginilor şi drepturilor pe care le au proprietarii
 • fiecare apartament poate avea oricâte conturi de acces
 • toate asociaţiile de proprietari beneficiază de acces gratuit timp de 12 luni
 • preţul pentru accesul online este de 1,49 RON / lună pentru fiecare apartament care doreşte aceste facilităţi
 • accesul online necesită şi activarea opţiunii de salvare pe server

Salvare pe server

Programul BlocManagerNET combină avantajele unei aplicaţii desktop (ex: rapiditate, posiblitatea de a lucra fără conexiune la internet) cu flexibilitatea unui soft online (ex: lucrul de pe mai multe calculatoare, stocarea datelor pe un server) oferind în acest fel, unul dintre cele mai sigure sisteme de stocare a datelor.

 • lucrul de pe oricâte calculatoare (ex: acasă, la servici, la sediul asociaţiei etc) fără ca acestea sa fie în aceeaşi reţea
 • posiblitate de a descărcare baza de date de pe site-ul nostru (după logare) în cazul în care aţi pierdut toate copiile de pe calculatorul dumneavoastră (ex: deoarece vi s-a stricat hard disk-ul)
 • preluarea automată a bazelor de date, în momentul în care instalaţi programul pe un alt calculator
 • activare printr-un singur click, fără să mai fie nevoie de alte configurări (ex: share, alegerea unui server etc)
 • sistemul păstrează câte o copie a bazei de date dinaintea închiderii fiecărei luni şi dinaintea fiecărui export de luni; aceste copii sunt stocate timp nelimitat
 • este salvată câte o copie a datelor aşa cum era la sfârşitul fiecărei zile în care aţi lucrat; se poate reveni, foarte simplu, la orice punct din trecut
 • salvarea locală a datelor, combinată cu salvarea pe server, vă asigură că datele dumneavoastră sunt practic imposibil de pierdut
 • serviciul este gratuit timp de 12 luni de la achiziţionarea unei licenţe de utilizare BlocManagerNET
 • costul este de 9,99 RON / lună pentru o asociaţie, sau 14,99 RON / lună pentru un număr nelimitat de asociaţii
 • se acordă o reducere de 5% pentru plata în avans pe 6 luni, sau 10% reducere pentru plata în avans pe 12 luni

Import date din Excel

Majoritatea administratorilor de bloc (care utilizează calculatorul) lucrează încă pe foi de calcul Excel. Programul BlocManagerNET vine în ajutorul acestor situaţii, punând la dispoziţie posibilitatea de a prelua datele iniţiale (numele proprietarilor, numărul de persoane, datoriile, soldul fondurilor etc) dintr-un fişier Excel.

 • generarea unui fişier Excel pe care îl puteţi completa (prin copy + paste din foaia Excel folosită de dumneavoastră) cu datele de iniţializare ale asociaţiei (numele proprietarilor, numărul de persoane, restanţele etc); datele din fişierul generat vor fi preluate în programul BlocManagerNET
 • preluarea numerelor de apartament, a numelor şi a parametrilor de calcul (numărul de persoane, suprafaţa, cota parte etc)
 • importul datoriilor proprietarilor, la momentul iniţializării; detalierea restanţelor se poate face pe oricâte luni în urmă (ex: 500 Lei întreţinere ianuarie 2012, 300 Lei întreţinere februarie 2012 etc)
 • preluarea debranşărilor (ex: apă caldă, căldură, gaz etc) şi a indecşilor de contoare, pentru fiecare apartament
 • importul soldurilor pentru fiecare fond (ex: rulment, reparaţii etc)
 • multiple validări ale datelor de intrare; celulele importate cu succes vor fi colorate cu verde
 • opţiuni pentru preluarea dintr-un fişier Excel, a valorilor care să fie repartizate pentru fiecare apartament
 • sunt suportate atât fişierele XLS (formatul clasic) cât şi XLSX (Office 2007 sau mai nou)

Eticheteaza produsul nostru

Multe firme care se ocupă cu administrarea imobilelor au propriile site-uri de prezentare a serviciilor. Prin intermediul acestor opţiuni, dorim să integrăm interfaţa www.e-bloc.ro cu site-ul utilizatorului, aşa încât să apară ca şi cum ar fi un serviciu oferit direct de către dumneavoastră.

 • opţiuni pentru integrarea site-ului dumneavoastră cu interfaţa de acces online pentru proprietari
 • posibilitatea de a modifica paginile interfeţei aşa încât să se integreze cu site-ul dumneavoastră
 • odată ce un utilizator a accesat noul site (ex: www.firma-mea-de-administrare.ro) va vedea conţinutul definit de dumneavoastră, chiar dacă accesează link-ul direct: www.e-bloc.ro

Salarii

Asociaţia de proprietari are nevoie de multe ori, să apeleze la serviciile unei terţe persoane (ex: femeie de servici, instalator, contabil etc). Costurile respective pot fi evidenţiate sub formă de factură (contract de prestări servicii etc) sau de salariu (contract de muncă, contract de mandat, convenţie civilă sau zilier).

 • înregistrarea angajaţilor: contract de muncă, contract de mandat, convenţie civilă (dependentă sau independentă), zilier
 • generare fişier de import pentru Revisal
 • declaraţiile 112 şi 205
 • generare ordine de plată şi foi de vărsământ pentru impozit şi contribuţiile sociale
 • stat de plată şi fişă de pontaj
 • stabilirea salariului brut în funcţie de suma pe care doriţi să o ia angajatul în mână, sau invers
 • plată salariu în avans
 • calcul concedii de odihnă
 • opţiuni pentru modficarea procentelor de calcul a contribuţiilor (ex: impozit, somaj, sănătate etc) – utile în cazul modificărilor legislative

Note de plata pentru contoare

Majoritatea asociaţiilor au apartamente contorizate. Programul BlocManagerNET ţine evidenţa indexului şi calculează consumul sau pierderile pentru fiecare tip de contor. Se pot introduce contoare de apă rece sau caldă, electronice de căldură, de gaz sau energie electrică (dacă factura se emite pe asociaţie) sau de răcire (pentru blocurile cu centrală proprie)

 • memorează indexul şi calculează consumul
 • pentru contoarele electronice de căldură, se ţine cont şi de factorul de amplasare şi de cel de evaluare
 • se distribuie diferenţele (pierderile) de la contoarele de apă, în funcţie de opţiunile stabilite (ex: egal, proporţional cu consumul, după numărul de persoane etc)
 • opţiune pentru estimarea indexului
 • apartamentele cu centrală proprie pot fi debranşate de la apă caldă, gaz şi căldură; de asemenea, mai există debranşari şi pentru alte tipuri de cheltuieli (ex: apă rece, salubritate, ascensor etc)
 • multiple verificări şi avertizări (ex: atenţionare dacă, indexul introdus determină un consum exagerat)
 • lucrul cu asociaţii contorizate parţial, sau apartamente cu număr diferit de contoare
 • evidenţa fiecărei serii de contor
 • opţiuni pentru acoperirea situaţiilor din toată ţara (ex: setarea procentului pentru care se calculează apa canal)
 • rapoarte pentru evidenţierea consumului pentru fiecare apartament sau, pentru distribuirea facturilor
 • posibilitate de schimbare a unui contor (reiniţializarea indexului şi schimbarea seriei)

Mesaje email si SMS

Comunicarea cu locatarii fiind un aspect important al activităţii unei asociaţii de proprietari, am încercat de-a lungul timpului să îmbunătăţim cât mai mult acest lucru. În acest sens, vă oferim posibilitatea de a trimite mesaj email şi SMS direct din programul BlocManagerNET.

 • posibilitatea de a introduce la fiecare apartament, oricâte adrese de email şi numere de telefon
 • definirea mesajelor email şi SMS pe baza unor şabloane, aşa încât să poată fi completate automat cu informaţiile fiecărui destinatar (ex: numele, suma de plată etc)
 • opţiuni pentru toate formatările obişnuite din mesajele email: selectarea fontului, a dimensiunii textului, alinierii etc
 • posibilitatea de ataşare, la mesajele email, a unor rapoarte generate din program, a unor documente externe sau imagini preluate direct din scanner
 • consultarea istoricului mesajelor trimise (atât email cât şi SMS) direct din interfaţa programului
 • afişarea în timp real a confirmărilor de primire pentru mesajele SMS
 • posibilitatea de a comanda credite pentru mesajele SMS direct din programul BlocManagerNET
 • opţiune de trimitere mesaje SMS de pe un număr scurt (costul este de 0,49 RON per credit)
 • trimitere mesaje SMS prin intermediul aplicaţiei Android BlocManagerNET SMS variantă care nu implică nici un tarif suplimentar (în afara costului mesajelor din reţeaua dumneavoastră)
 • aceste facilităţi necesită activarea opţiunii de salvare pe server

Preluarea documentelor din scanner

Această facilitate vine în ideea de a stoca, în format electronic, absolut toate informaţiile care ţin de contabilitatea unei asociaţii de proprietari. În acest fel, aveţi siguranţa că orice s-ar întâmpla cu actele asociaţiei, le puteţi reface oricând de la zero.

 • preluare facturi, chitanţe şi extrase de cont, direct din scanner
 • imaginile sunt convertite automat la 150 DPI şi sunt salvate în format PDF
 • sunt suportate imprimantele multifuncţionale şi scannerele conectate prin USB şi care suporta interfaţa WIA (marea majoritate a dispozitivelor)
 • posibilitatea de a ataşa diverse documente (ex: copie după buletin) la fiecare apartament
 • opţiune pentru ataşarea unor documente scanate (ex: procesul verbal al adunării generale) la mesajele email
 • facturile şi chitanţele scanate pot fi făcute publice locatarilor, folosind interfaţa de acces online
 • împreună cu salvarea pe server, această facilitate vă asigură că datele dumneavoastră sunt practic imposibil de pierdut

Sistem flexibil de tiparire

Listarea la imprimantă este rezultatul final pentru majoritatea operaţiunilor. Tabelul de cheltuieli, registrul de casă, evidenţa fondurilor, chitanţe sau facturi, toate trebuie tipărite. Din acest motiv, s-a dat o importanţă specială construirii unui sistem puternic şi flexibil de tipărire.

 • opţiuni pentru setarea fontului (tipului de caractere) şi a mărimii textului, în toate rapoartele
 • posibilitate de ajustare a lăţimii coloanelor
 • eliminarea de coloane dacă, se doreşte listarea unui format mai compact
 • tipărire în mai multe formate de fişier: Excel, HTML (pentru afişarea pe internet) sau EMF (format vectorial); nici una din metodele de export, nu necesită aplicaţii suplimentare
 • memorarea setărilor folosite la tipărire (fontul, mărimea hârtiei, marginile, imprimanta etc)
 • tipărirea chitanţelor pe mai multe modele de imprimante portabile termice;

Incasari prin banca

Mulţi dintre furnizorii cei mai importanţi de servicii (ex: Orange, Vodafone, regiile de gaz, energie electrică etc), oferă ca şi modalitate de plată, încasarea la ghişeele bancare. Avantajele sunt de ambele părţi: pentru locatari se elimină orarul încasărilor, iar banca primeşte lichidităţi.

 • opţiuni pentru definirea unui cod de bare; configurarea se face în funcţie de cerinţele băncii şi poate să includă: cod asociaţie, identificator unic al apartamentului, totalul de plată, numărul apartamentului etc.
 • facilitate pentru importul chitanţelor; se foloseşte în situaţia în care, banca livrează extrasul de cont sub forma unui fişier text; în acest fel, se evită introducerea manuală, a plăţilor
 • diverse alte optiuni, pentru definirea structurii fişierului de import sau, a modului în care se face importul de chitanţe
 • înregistrarea automată a comisioanelor de încasare
 • raport în stil “factură” (nota de plată) pentru fiecare locatar; se evidenţiază toate tipurile de cheltuieli, folosind detaliile: unitatea de masură, cantitatea, preţul şi valoarea

Operatiuni cu fondurile

Programul BlocManagerNET oferă suport pentru tot ce ţine de lucrul cu fondurile: adunarea sau restituirea, efectuarea de plăţi dintr-un fond, evidenţa operaţiunilor, transferul între două fonduri, evidenţierea sumelor de bani depuse la termen etc.

 • opţiuni pentru definirea unui cod de bare; configurarea se face în funcţie de cerinţele băncii şi poate să includă: cod asociaţie, identificator unic al apartamentului, totalul de plată, numărul apartamentului etc.
 • facilitate pentru importul chitanţelor; se foloseşte în situaţia în care, banca livrează extrasul de cont sub forma unui fişier text; în acest fel, se evită introducerea manuală, a plăţilor
 • diverse alte optiuni, pentru definirea structurii fişierului de import sau, a modului în care se face importul de chitanţe
 • înregistrarea automată a comisioanelor de încasare
 • raport în stil “factură” (nota de plată) pentru fiecare locatar; se evidenţiază toate tipurile de cheltuieli, folosind detaliile: unitatea de masură, cantitatea, preţul şi valoarea

Siguranta datelor

Una dintre principalele noastre preocupări, este asigurarea siguranţei şi integrităţii datelor. În acest sens, s-au implementat salvări automate pe hard disc, salvări pe serverul nostru, generarea automată de backup-uri, sau parole pentru securizarea accesului.

 • salvare automată la fiecare 5 minute şi la închiderea aplicaţiei
 • crearea de copii de siguranţă (backup-uri) la deschiderea asociaţiei şi în momentul trecerii la o lună nouă
 • opţiunea pentru salvarea pe server vă permite atât să accesaţi datele de pe mai multe calculatoare, cât şi să păstraţi mai multe copii ale fiecărei asociaţii
 • serverul nostru păstreză câte o copie a bazei de date (dacă este activată salvarea pe server) pentru fiecare zi în care aţi lucrat, aşa încât puteţi reveni oricând la o versiune anterioară
 • arhivarea asociaţiilor (opţional, în format zip) printr-un singur click, direct pe CD; facilitatea nu necesită programe auxiliare (ex: Nero Burning ROM sau WinRar)
 • parolă pentru restricţionarea pe un calculator, la accesul în programul BlocManagerNET
 • posibilitate de setare a unei parole pentru trecerea la o lună nouă; în acest fel se evită “furtul asociaţiei” – aceasta nemaiputând fi utilizată în continuare
 • restaurarea automată a datelor (folosind copiile de siguranţă), în momentul în care, a fost semnalată o eroare la deschiderea asociaţiei (ex: fişierul a fost corupt de un virus)

Contabilitate

Toată partea contabilă care ţine de asociaţie, se realizează practic – automat. Utilizatorul trebuie să execute doar operaţiunile de bază (ex: introducere facturi, chitanţe etc) timp în care, contabilitatea este generată de program (ex: registrul de casă, situaţia soldurilor, registrul jurnal etc)

 • generează situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv (balanţa contabilă în partidă simplă); odată “echilibrată” în prima lună de utilizare, această balanţă nu se mai poate dezechilibra prin nici una din operaţiile din program
 • listează registrul jurnal în partidă simplă (practic un “log” al tuturor operaţiunilor: facturi, chitanţe, transferuri bancare, salarii etc)
 • multe alte rapoarte care ţin de contabilitate: registrul de casă şi bancă, registrul fondurilor, datoriile asociaţiei şi locatarilor, soldurile fondurilor, fişe anuale cu operaţiunile unui furnizor etc.

Evidenta veniturilor

Tot mai multe asociaţii, au diverse venituri din: panouri publicitare, dobânzi bancare, antene gsm sau spaţii de închiriat. Asociaţiile de proprietari fiind instituţii “non-profit”, se impune repartizarea acestora, într-un fond.

 • evidenta clienţilor
 • emiterea de factură pentru prestarea diferitelor servicii (ex: închiriere spaţiu publicitar)
 • distribuirea veniturilor într-un fond, pentru apartamentele dorite (ex: toată asociaţia, o scară, un bloc etc)
 • posibiliate de restituire a fondului adunat (ex: dacă se doreşte direcţionarea banilor către proprietarii implicaţi – ex: care au balconul în spatele panoului publicitar)
 • diferite rapoarte, lunare sau anuale (ex: operaţiunile şi totalul de plată pentru fiecare client, registrul fondului etc)

Suport

Programul BlocManagerNET işi propune să fie uşor de folosit şi intuitiv. Totuşi, poti fi situaţii în care, modul de operare nu este evident. În acest sens, vă oferim ajutor prin manualul de utilizare (disponibil atât pe site cât şi din interfaţa programului), prin forum (pentru discuţii şi probleme de interes general) sau prin email şi telefon.

 • manual de utilizare organizat pe secţiuni, pentru fiecare element din meniu
 • capitol cu “sfaturi rapide” pentru operaţiunile cele mai folosite
 • “tutoriale” (descriere detaliată, cu imagini şi explicarea fiecărui pas) pentru operaţiile de bază
 • forum cu discuţii despre: update-uri, sugestii pentru îmbunătătiri sau, întrebări legate de utilizare
 • ajutor prin email sau telefon
 • update-uri automate şi gratuite, pentru actualizări legislative sau facilităţi noi
 • secţiune pe site, cu legislaţia legată de administrarea asociaţiilor de proprietari (inclusiv codul fiscal şi legislaţia muncii – pentru cele care au angajaţi, administrarea clădirilor etc); fiecare articol este în forma cea mai nouă (sunt aplicate toate modificările aduse, după publicarea în “Monitorul Oficial”)
http://ieftin-it.ro/wp-content/uploads/2020/03/logo-ieftin-it.png
http://ieftin-it.ro/wp-content/uploads/2017/11/logo_footer_dark.png
Ieftin IT

Un proiect Dynamic IT – “Nu se poate sa nu se poata…”

http://ieftin-it.ro/wp-content/uploads/2020/03/GDPR-logo-300.png
Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

Copyright © 2020.  All Rights Reserved. Powered by Dynamic IT. ANPC

Contact rapid
close slider

  DA, prin selectarea răspunsului DA vă exprimați acordul privind prelucrarea datelor personale. Serviciul GDPR poate utiliza informațiile pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările transmise.

  Campurile marcate cu "*" sunt obligatorii.